Hverdagsromantikk:

Grappa Musikkforlag AS, 7.mai 2021. Lytt: https://orcd.co/hverdagsromantikk

Cover-design: Erik Fluge. Tekst/melodi: Ragnar Sør Olsen


Featured Posts
Recent Posts