top of page

For Konge og Fedreland - Vi Minnes Alle - Release fredag, 6.oktober 2023, Grappa Musikkforlag AS.

Sangene handler om historien vår, verdiene våre og at vi kke skal ta våre tilkjempede friheter for gitt.

Låtene vil være tilgjengelige på digitalt på, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, Soundcloud, Tidal og iTunes Store!


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page