top of page

Ny digital singel: To Soldater

Sangen er opprinnelig fra 1862 og skrevet etter et av de verste slagene i den amerikanske borgerkrigens historie. Slaget om Fredericksburg, Virginia. Visesanger, tekst og tonesmed, Ragnar Sør Olsen, har oversatt sangen til norsk. Tidligere er sangen spilt og utgitt av bl.a. Bob Dylan, Jerry Garcia og Norman Blake..


Som tidligere offiser i Forsvaret har Ragnar Sør Olsen stor respekt for det alvoret teksten kommuniserer. En tekst som (dessverre) er like aktuell I dag som den gang den ble skrevet

- for 160 år siden.


Ragnar Sør Olsen, vokal og akustisk gitar.

Kyrre Fritzner, akustisk gitar og orgel-bass.


Lyd, mix og master, Kyrre Fritzner.

Cover-design, Erik Fluge.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page