top of page

Ball Pro Patria i Arendal gamle rådhus


Ragnar Sør Olsen synger om den lokale krigshelten fra Merdø som ble utnevnt til Kaperkaptaijn av kongen av Danmark under Napoleons-krigen :)

Ragnar Sør Olsen Synger visa om den lokale krigshelten, Kaperkaptaijn Larssen fra Merdø (Arendal), under det årlige Ball Pro Patria i Arendal gamle rådhus.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page