En visemusikalsk happening i Skagen, 7.nov.2014 - Velkommen!

"Alle" har jo vært i Skagen, men ikke alle har hørt den vaskekte storyen om denne fantastiske perlen av et sted. Visemusikalen "Norske viser og danske fortællinger" handler nettopp om Skagens historie. En historie ukjent for de fleste.. Nå har du sjansen!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square