top of page

Live-innspilling av sangene om "Saltvannsfolket".

I dag begynte innspillingen av sangene om Saltvannsfolket i Audiopol Studio i Skien. Et viseverk om fisker'n, havet og livet langs Bamblekysten i Telemark! Innspillingen er et samarbeid mellom Bamble Kommune, TV Telemark og RSO Tekst og Tonesmie.

Fra venstre: Espen Gjeldstad Gundersen, Guttorm Guttormsen og meg!

Foto: Per Flaathe.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page