top of page

Norske viser & Danske Fortællinger. Torsdag, 9.november 2017, kl 1300 på Kystmuseet Skagen, DK.

Torsdag d. 09. november er der mulighed for at opleve et stemningsfuldt arrangement på Kystmuseet Skagen kl. 13 – ca.14.30.

Den norske visesanger Ragnar Sør Olsen blev efter et besøg på museet for nogle år siden inspireret til at skrive viser om livet i Skagen. Viserne er blevet sunget ved to arrangement på museet tidligere og torsdag d. 9. november kan museets gæster altså igen opleve arrangementet i Skagen.

Ragnar fortæller selv, at han har ønsket at lave en musikalsk beretning om byens historie fordi den er fyldt med yderst dramatiske hændelser og store omvæltninger: sandflugt, oversvømmelser, skibsforlis, koleraepidemi, Indre Missionske vækkelser samt generelt ufatteligt hårde og barske livsvilkår for beboerne i området.

For Kystmuseet Skagen er det meget spændende at få en del af Skagens historie fortolket og formidlet på denne musikalske måde og dermed blive set på med andre øjne.

Ragnar medvirker med sin guitar, og museets formidler Henrik Krog Houmøller vil kæde viserne sammen med korte fortællinger. Der vil under arrangementet blive serveret en kop kaffe og bjesk til sangene og fortællingerne. Arrangementet er gratis for museets gæster.

Kontakt:

Henrik Krog Houmøller

Museumsformidler hho@kystmuseet.dk + 45

28 59 60 05

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page