top of page

RSO urframfører nytt viseverk


”GÅ AN” er en visemusikalsk skildring av norsk hvalfangst med vekt på den moderne fangstens tidsalder, der mange av begivenhetene er hentet fra oppblomstringens tid i Vestfoldbyene.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page