RSO urframfører nytt viseverk


”GÅ AN” er en visemusikalsk skildring av norsk hvalfangst med vekt på den moderne fangstens tidsalder, der mange av begivenhetene er hentet fra oppblomstringens tid i Vestfoldbyene.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square