top of page

Saltvannsfolket : Ny cd i salg NÅ

En visemusikalsk skildring om kystkulturen, om fiskeren og livet langs Bamble-kysten - en del av Skagerrak! Samtidig er det en hyllest til et folk som lærte å livnære seg på alt hva de maktet å fange i havet. Et folk som gjennom tusener av år har satt uslettelige spor etter seg, uten at vi tenker særlig over hva vi skylder dette foregangsfolket og deres utrettelige anstrengelser.

Utgitt på Grappa Musikkforlag AS

www.grappa.no

info@grappa.no

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page