top of page

Et fjell av sølv på NRK Telemarksscenen. Hør tittelsporet fra den siste cd-en "live" her:

"Et fjell av sølv"

RSO, Espen Gjeldstad Gundersen og Guttorm Guttormsen

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page